მისტიურობისა და ფამილარობის უნიკალური შერწყმა გურაშვილის ნახატების ერთ-ერთი წამყვანი თემაა 🔮 მისი ნახატები ყოველთვის ლაბირინთივით დამაბნეველია. ამბივალენტური მინიშნებებით აწყობილ ნარატივებში, ნაცნობი და ორდინალური საგნები მისტიურ განზომილებაში გადადიან და სრულიად ჯადოსნურ სანახაობად იქცევიან 💫ფერწერული ტილოები, ისევე როგორც მისი შემოქმედება ძლიერ ინსპირირებულია ქალი სიურეალისტი ხელოვანებით, როგორიცაა დოროთეა თენინგი და ლეონორ ფინი 🌃

 

წარმოდგენილი სერია ფინის კატების სიყვარულის პირდაპირი რეფერენსია- მხატვარი როგორც ცნობილია 17 კატასთან ერთად ცხოვრობდა 🐱ამავდროულად, მხატვარი ძლიერ დაინტერესებულია სიმბოლიზმით და განსაკუთრებით შუასაუკუნოვანი ბესტიარიუმებით, სადაც მისტიური ცხოველები ხდებიან ადამიანების რწმენების, ცრურწმენების, იმედებისა თუ მოლოდინების აღმნიშვნელები 📚

ანის წინა გამოფენები

ანის ნივთები ჩვენს მაღაზიაში
 

პრესა