2019 წელს გალერეამ დაიწყო პროექტი The Why Not Gallery Gift Shop, რომლის ფარგლებშიც იგი პარტნიორობს ქართველ ხელოვანებთან და მათთან კოლაბორაციაში აწარმოებს შეზუდული რაოდენობის ნივთებს, ძირითადად სახლის დეკორატიულ პროდუქტს. პროექტის მიზანია პოპულარიზაცია გაუკეთოს ახალგაზრდა ხელოვანებს და გაუჩინოს მათ დამატებითი შემოსავლის წყარო

ამ გზით ჩვენ შეგვიძლია გავუზიაროთ ჩვენი პლატფორმა საქართველოს ახალგაზრდა მხატვრების უმრავლესობას და ვითანამშრომლოთ მათთან ბევრი სხვადასხვა ფორმით.