გიორგი თარგამაძე ცხოვრობს და მუშაობს თბილისში. ძირითადად, ფერწერისა და ინსტალაციის მიმართულებით. ასევე, ქმნის ობიექტებს. მისი შემოქმედებითი პროცესი სპონტანურ და ინტუიციურ ქმედებებს ეფუძნება, რაც აზროვნების მისტერიულობის და ცნობიერების, როგორც მდგომარეობის, ვიზუალურ ენად თარგმნის მცდელობაა მაშინ, როცა ვიზუალური ენა თავისთავად კვლევის საგანს წარმოადგენს.

 

2017 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი. ამავე წელს გაიარა არაფორმალური სამაგისტრო კურსი ‘შემოქმედებითი მედიაცია’ თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში (CCA – Tbilisi).

 

გიორგის ნივთები ჩვენს მაღაზიაში: