მერაბ გუგუნიშვილი ახალგაზრდა კერამიკოსია 🏺

იგი მუშაობს ისეთ ტრადიციულ მასალაში, როგორიცაა თიხა და ცდილობს მისი თანამედროვე ინტერპრეტაცია გააკეთოს 🎏

ნამუშევრები, დიზაინ ობიექტსა და ხელოვნების ნიმუშს შორის არსებობს და ხშირად ეთმობა ისეთ თემებს, როგორიცაა იდენტობა, გენდერი და სექსუალობა, ტრადიცია და თანამედროვეობა 🔮

ნამუშევრების შეძენა შესაძლებელია ჩვენს გალერეაში 🐱