ნინა ახობაძე ახალგაზრდა მხატვარია 🎀

იგი ბევრს ექსპერიმენტირებს სხვადასხვა მასალაში, იკვლევს მათ ურთიერთობებს ერთმანეთთან და ამგვარად ცდილობს საკუთარი ვიზუალური ენა იპოვოს 🎠

განზოგადებული ფორმებით, ფერთა ლაქებით და ფერადი ხაზებით ხელოვანი თამაშით, ინტუიციას მინდობილი, გადმოსცემს საკუთარ ემოციებსა და გამოცდილებებს 🚀

და ამავდროულად ტოვებს სივრცეს, რომ დამთვალიერებელმა თავად ამოიკითხოს შინაარსები, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანია 🎪

ნინას ნამუშევრებს ჩვენი გალერეა წარმოგიდგენთ 😻