ბაყაყუნა და გომბეშიკო მეგობრები არიან. როგორც ჭეშმარიტად მეგობრებს