დეკორატიული ბალიშები.

პრინტი მხატვარ თეკლა კიღურაძისგან.

40x40cm

არტ აბრეშუმი და ხავერდი

არსებობს მხოლოდ 10 ეგზემპლარი

თეკლა კიღურაძე ახალგაზრდა მხატვარია, გამოკვეთილი ხელწერით და მუშაობის სტილით. მის ნამუშევრებში იგრძნობა ხელოვანის ღრმა დაინტერესება დასავლური ხელოვნების ისტორიით, აღმოსავლური კულტურით და ლოკალური ტრადიციით, რომელიც ინტერპრეტირდება პატერნებში, ტექსტურებსა და ორნამენტში. შოპისთვის შექმნილი კოლაბორაციები ყოველთვის ატარებს თეკლას ხელწერას.

ტროპიკული ხედვები - ბალიშები

120,00GELPrice