შერეული მედია ქაღალდზე, 2021 წ

Trippy elephant 20x20cm

Candy eye 21x30cm

Gummy bear 21x27cm

Nature and sea 21x30cm

Circle ø23cm

Sky wave 23x24cm

Vulcano 27x21cm

Red moon 21x20cm</