შექმნილია საბჭოთა მონუმენტის, ქართლის დედის, 1958, ელგუჯა ამაშუკელი, მიხედვით
20სმ