ნინა ახობაძის ნახატები

შერეული მედია ქაღალდზე

A3, ჩარჩოში

 

ნინა ახობაძე - ნახატები