პრინც გაგარინის ილუსტრაციების 'კავკასიელ ხალხთა ჩანახატები', 1850-55, მიხედვით შექმნილი ბალიშები.

ტილო

თითოეული არსებობს მხოლოდ 10 ეგზემპლარი

საქართველოს ხალხი- ბალიშები