თბილისის ქანდაკებების გზამკვლევის ერთ მხარეს თქვენ იხილავთ ქართველი და უცხოელი ავტორების მიერ შექმნილ 100-ზე მეტ ქანდაკებას საკუთარი ნუმერაციით, მეორე მხარეს კი თბილისის რუკას, რომელიც ზუსტად ხსნის ამა თუ იმ ნამუშევრის ადგილ მდებარეობას ქალაქში. წიგნში მითითებულია ავტორის ვინაობა, ნამუშევრის დასახელება და დადგმის თარიღი და მოკლე განმარტება.
დროში, ქალაქში და ხელოვნებაში მოგზაურობა წიგნის შეხებისთანავე იწყება...

თბილისის ქანდაკების გიდი

24,00GELPrice