თამარ ბოჭორიშვილის ხელოვნება ყოველთვის ზღვარზეა რეალურსა და აბსურდულს, ლამაზსა და შემზარავს შორის და ეს ურთიერთგამომრიცხავი დაწყვილებები შეიძლება ჩაითვალოს თამარის უნიკალურ ხელწერად 🍬

იგი ძირითადად კოლაჟის და ასემბლაჟის ტექნიკაში მუშაობს, იქნება ეს მცირე ზომის პოლიმერული თიხის ობიექტები, თუ ფანქრითა და აკვარელით დახატული ნახატები 👑

ობიექტები, რომელიც თან გროტესკულია, ყოველთვის ატარებს იუმორის ელემენტებს და ხშირად საკმაოდ მწვავე და კრიტიკულ თემებს ეხება, როგორიცაა გენდერული პრობლემები პატრიარქალურ სამყაროში 🌿

წარმოდგენილი ქანდაკებაც თითქოს ქალის და კაცის ურთიერთობის დრამასა და შეუსაბამობაზეა- პატარა კოსმონავტი კაცუნა, მიდის გამოიკვლიოს ქალი, როგორც ამოუცნობი ობიექტი, თითქოს კოსმიურ ექსპედიციაში მიემგზავრება. ქალის, რომელიც ათასგვარად არის დეფორმირებული, ეს შეხვედრა შედგეს🐚

წარმოდგენილი ნახატები კი კოცონის და წვის რიტუალს, რომელიც ბრუტალურ და აგრესიულ აქტად შეიძლება ჩაითვალოს, ახლებურად წარმოაჩენს. თამარის ნახატებში იმედია, რომ ნამწვავებიდან ახალი და უფრო პოზიტიური დასაწყისი იქნება🌸
 

press